Космически кораб захранван от нищото

Публикувано от на 25 юли 2012 в Любопитно, Техника и джаджи - 0 коментара


За да се изпрати космически кораб на друга звезда в разумен интервал от време (например едно поколение), ще ни е нужна изцяло нова концепция за двигатели. Например използването на слънчево захранвани лазери за  създаване на гориво от антиматерия от квантовия вакуум на космоса.

Цялата идея за създаване на нещо осезаемо, като например гориво от пълен вакуум изглежда малко пресилена, но е била осъществена в лаборатория. Миналата година беше проведен експеримент, в който беше използвано високо енергийно вибриращо огледало за да превърне виртуални фотони  в истински, създавайки частици от нищото. Експериментът е проработил, защото на квантово ниво вакуумът практически не е вакуум, а по-скоро нещо като море от виртуални частици, който непрекъснато се променят от съществуващи към несъществуващи и обратното. С достатъчно енергия е възможно тези частици да се променят перманентно на съществуващи и с тях да се прави нещо, което е и концепцията на космическия кораб VARIES.

VARIES означава „Vacuum to Antimatter-Rocket Interstellar Explorer System.“ Той представлява конвенционална ракетна система, захранвана с антиматерия, но неговата уникалност се дължи на начина по който се снабдява с антиматерия. За да се захрани VARIES се приближава до звезда и използва своите панели за да захрани изключително мощен лазер, който е достатъчно мощен да разчупи космическия вакуум. По този начин той генерира едновременно материя и антиматерия (протони и антипротони), докато събере достатъчно реакционна маса за да стигне своята дестинация.

Докато VARIES може да намери достатъчно слънчева енергия, то той може да създаде виртуално безкрайно количество от най-ефикасното гориво което познаваме.

На теория звучи добре, но скоро няма можем  да произведем достатъчно мощен лазер, който да генерира електромагнитното поле нужно за създаването на материя и антиматерия от вакуум. Критичната точка е около 5 x 10^29 вата на квадратен сантиметър, което е доста повече от най-мощния лазер създаван някога.

222

Публикувай коментар

111